Φόρτωση / Loading...
στις
Αναζήτηση
Σημαντικές πληροφορίες
Η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για μία αμαξοστοιχία σταματά στα 10 λεπτά πριν την αναχώρησή της από τον σταθμό επιβίβασής σας.
Για να εκδόσετε ηλεκτρονικό εισιτήριο, είναι απαιτούμενο να υπάρχει τουλάχιστον μία κράτηση θέσης σε κάποιο σκέλος του ταξιδιού σας (μετάβαση ή επιστροφή, αν υπάρχει), για κάθε άτομο που ταξιδεύει.
Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό δικτυακό ιστοτόπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το δικαίωμα αυτό δεν έχει εκχωρηθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε άλλο φορέα ή εταιρεία. Εφιστάται η προσοχή των επιβατών ότι η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από άλλον δικτυακό ιστοτόπο, εκτός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., θα γίνεται με δική τους ευθύνη και δεν θα αναγνωρίζεται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε περίπτωση προβλημάτων οιαδήποτε ευθύνη της.
Important information
The ability to issue e-tickets for a specific train stops 10 minutes before that train passes from your boarding station.
In order to issue an e-ticket, your purchase must contain at least one seat reservation per person throughout your journey (outward and return, if applicable).
The sale of online tickets for our trains is permitted only through any website that belongs to TRAINOSE S.A. This right has not been given by TRAINOSE S.A. to any 3rd parties. We bring to your attention that if you buy such tickets from a vendor other than TRAINOSE S.A., you do so at your own risk and TRAINOSE S.A. does not recognise any responsibilities in the case of problems arising by that purchase.
Μετάβαση
Επιστροφή
×
×

# Ώρα Καθυστ Σταθμός
κατεβάστε τους όρους σε PDF download the terms in PDF
Οι όροι μεταφοράς φορτώνονται. Αν δεν φορτωθούν, παρακαλώ πιέστε εδώ The terms of service are loading. If they fail to load, please press here
Δυνατότητες πληρωμής

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Όνομα *
  Τηλέφωνο *
  Email *
  (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

  Αν έχετε ηλεκτρονικό εισιτήριο, εδώ μπορείτε να λάβετε την έκπτωση που δικαιούστε για επόμενο ταξίδι σας, με την μορφή κουπονιού ταξιδίου.

  Αν ταξιδέψατε με μηχανογραφημένο εισιτήριο από φυσικό σημείο παρουσίας ("κλασικό εισιτήριο") θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα -οποιοδήποτε- φυσικό σημείο παρουσίας για να λάβετε την έκπτωσή σας.

  Κανόνες χορήγησης έκπτωσης

  • ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.
  • από 0 – 90 λεπτά, δεν χορηγείται έκπτωση για επόμενο ταξίδι
  • από 91 – 120 λεπτά, χορηγείται έκπτωση για επόμενο ταξίδι ίση με το 25% της αξίας του τίτλου μεταφοράς σας
  • από 121 – 180 λεπτά, χορηγείται έκπτωση για επόμενο ταξίδι ίση με το 50% της αξίας του τίτλου μεταφοράς σας
  • άνω των 180 λεπτών, ή για κατάργηση της αμαξοστοιχίας, χορηγείται έκπτωση για επόμενο ταξίδι ίση με το 100% του τίτλου μεταφοράς σας

  If you have an e-ticket, here you can receive a discount if you experienced a large delay during your trip. The discount is given to you in the form of a travel voucher, which you can use as payment in a future trip.

  If you travelled with a classic, printed, ticket issued from a computerised issuing desk, then you need to refer to a computerised issuing desk in order to receive this discount.

  Rules for discount reception

  • NO DISCOUNT IS GIVEN IF YOU REQUEST IT A MONTH AFTER YOUR TRIP OR LATER.
  • between 0 and 90 minutes delay, no discount is given
  • between 91 and 120 minutes, you get a discount equal to 25% of the value of that travel title
  • between 121 and 180 minutes, you get a discount equal to 50% of the value of that travel title
  • from 180 minutes and over, or if a train has been cancelled, you get a discount equal to 100% of the value of that travel title
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Επεξεργασία προφίλ
  *
  *
  *
  *
  Ακύρωση αλλαγών
  Ενημέρωση προφίλ
  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRAINOSEREWARDS ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε
  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε, Σιδηροδρομική Εταιρεία Επιβατών και Φορτίου, Ανώνυμη Εταιρεία συνεστημένη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμός 1-3, έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα επιβράβευσης των επιβατών της, το οποίο ονομάζεται TRAINOSEREWARDS (στο εξής «το πρόγραμμα»).

  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλους τους επιβάτες οι οποίοι προβαίνουν σε ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου από τον ιστότοπο tickets.trainose.gr.

  Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

  2. ΣΚΟΠΟΣ

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε επιβάτης (εφεξής «μέλος») να συλλέγει πόντους κατά την ηλεκτρονική αγορά σιδηροδρομικών εισιτηρίων.

  Ανάλογα με τον αριθμό των πόντων που θα αποκτά, το μέλος θα ανταμείβεται με προνομιακές τιμές σε εισιτήρια, πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και προσφερόμενες υπηρεσίες, σημαντικές εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κ.α. (εφεξής «παροχές»).

  3. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
  3.1. Όροι συμμετοχής

  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο.

  3.2. Διαδικασία εγγραφής μέλους στο πρόγραμμα

  Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας tickets.trainose.gr και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του.

  Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ’ όψιν.

  Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων μέλους, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δύναται να προβεί σε διαγραφή πόντων, ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων και διαγραφή του από το πρόγραμμα TrainoseRewards. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των μεκών ή τη με έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας από τα μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων. Τα μέλη φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση των ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

  Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο μέλος.

  3.3. Καταγγελία της συμμετοχής στο πρόγραμμα

  Το μέλος μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του.

  Η επιβεβαίωση διαγραφής μέλους θα γίνεται ηλεκτρονικά.

  Η συμμετοχή του μέλους θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την καταγγελία της συμμετοχής η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης, οι δε τυχόν συλλεχθέντες, από το μέλος, πόντοι ακυρώνονται.

  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.

  3.4. Αποκλεισμός μέλους

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε μέλος που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός μέλους συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του και την ακύρωση των συλλεχθέντων πόντων. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών μελών στο Πρόγραμμα.

  4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα διαρκεί επ’ αόριστον. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των μελών ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, οι αχρησιμοποίητοι πόντοι των μελών θα ακυρωθούν χωρίς αποζημίωση. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό του προγράμματος.

  Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση των πόντων των μελών σε τρίτους.

  Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του προφίλ του μέλους, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε δεν ευθύνεται για την πιθανή απώλεια πόντων από την μη νόμιμη χρήση του προφίλ.

  5. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
  5.1. Τροποποίηση του προγράμματος

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (ενότητα 3.3).

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.

  5.2. Ευθύνη

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε δεν θα είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις, τις απώλειες ή την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησεις τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.

  5.3. Εκδόσεις του προγράμματος

  Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά και αγγλικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.

  5.4. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής με την προστασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας, το μέλος επιτρέπει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε να προχωρήσει στην επεξεργασία όλων των πληροφοριών που έδωσε κατά την αίτησή του και, συμφώνως με τα ανωτέρω, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε δικαιούται να αποστείλει στο μέλος πληροφορίες για τυχόν νέα πλεονεκτήματα και οφέλη του προγράμματος ή άλλες πληροφορίες.

  6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτές δεν ρυθμισθούν με φιλικό τρόπο, αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

  GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR REGISTRATION IN TRAINOSE'S TRAINOSEREWARDS PROGRAM
  1. THE COMPANY

  TRAINOSE S.A. Passenger and Cargo Transport Services Railway Societe Anonyme, established under Greek law, having its registered office in Athens, Greece, at 1-3 Karolou Street, has developed and manages a loyalty program for its passengers, called TRAINOSEREWARDS (hereinafter “the program”).

  The program covers all passengers who purchase tickets online through the website tickets.trainose.gr.

  Persons who register for the program are considered to have read the Terms and Conditions and to fully and unreservedly accept their content.

  2. PURPOSE

  The program aims to enable each passenger (hereinafter “member”) to collect points when buying train tickets online.

  Depending on the number of points collected, members will be rewarded with preferential rates on tickets, access to special offers and services, significant discounts in affiliated enterprises etc. (hereinafter the “benefits”).

  3. HOW TO BECOME A MEMBER
  3.1. Conditions for participation

  Participation in the program is open to all natural persons.

  3.2. Program registration procedure

  Any individual who wishes to become a member of the program must complete an application for participation in the program through the website tickets.trainose.gr and create a profile, by filling in their details.

  The registration will be confirmed electronically and only one application per person will be taken into account.

  If a member provides false or inaccurate personal details, TRAINOSE may delete his/her points, cancel any privileges and remove him/her from the TrainoseRewards program. TRAINOSE shall not be held responsible for any injury or damage to members or third parties as a result of false or inaccurate declarations of the personal details of members or of a written notification by members to the Company regarding changes to their personal data. Members are solely responsible, and shall bear any criminal consequences, of the declaration of false or inaccurate details.

  Applicants authorise the representatives of TRAINOSE S.A. to proceed to any legal cross-checking of their identity, phone number and contact information. After completing the application, a confirmation e-mail shall be sent to the member.

  3.3. Termination of participation in the program

  Members may terminate their participation in the program at any time. In this case, they shall notify TRAINOSE S.A. of their decision by activating the corresponding “delete member” field in their profile.

  The confirmation of the member's deletion shall be made electronically.

  The participation of the member shall be deemed terminated as of the date of the deletion request. Upon termination of a membership, TRAINOSE S.A. shall not be required to pay any compensation, while any points collected by the member shall be cancelled.

  Participation in the program is strictly personal and, in the event of a member's death, participation in the program and the benefits and advantages of the program are terminated automatically.

  3.4. Barring of members

  TRAINOSE S.A. reserves the right to bar from the program any member who does not respect the Terms and Conditions, or who uses the program and its benefits or advantages abusively or fraudulently. The barring of a member results in the immediate loss of all its privileges, and the cancellation of the collected points. TRAINOSE S.A. reserves the right to refuse any future applications for membership by former members of the program

  4. PROGRAM DURATION

  The duration of the program is indefinite. TRAINOSE S.A. has the right to unilaterally terminate the program at any time upon sending a one (1) month prior notice to members by e-mail. In the event of termination of the program, the unused points of the members will be cancelled without compensation. TRAINOSE S.A. shall bear no responsibility for any damage or loss caused directly or indirectly from the termination of the program.

  Member points may not be transferred or assigned to third parties.

  In the event of fraudulent use of a member profile, TRAINOSE S.A. shall not be held liable for any loss of points from such unlawful use of the profile.

  5. OTHER RULES
  5.1. Changes to the program

  TRAINOSE S.A. reserves the right to change or amend the program and the Terms and Conditions at any time, without prior notice. If a member does not agree with these amendments, he/she is free to terminate his/her participation in accordance with the conditions mentioned above (section 3.3).

  TRAINOSE S.A. shall bear no responsibility for any damage or loss caused directly or indirectly from amendments to the program.

  5.2. Legal liability

  TRAINOSE S.A. shall not be responsible for any delays, losses, poor network connections or internet problems in general or the delays of its external partners that result in preventing the execution of its obligations under the program.

  5.3. Versions of the program

  The Terms and Conditions of the program shall be available in Greek and English. In case of differences between these two versions, the Greek version shall prevail.

  5.4. Protection of personal data

  Without prejudice to the legislative provisions relating to the protection of personal data, members shall allow TRAINOSE S.A. to process all the information they have provided in their applications, and, in accordance with the above, TRAINOSE S.A. shall be entitled to send the member information on any new privileges and benefits of the program or other information.

  6. APPLICABLE LAW - JURISDICTION

  All disputes that may arise from the interpretation or enforcement of these Terms and Conditions of the Plan shall be subject to Greek law, while, if any such disputes are not settled amicably, the Courts of Athens shall be competent for their resolution.

  Εμείς στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμούμε την προτίμησή σας στο τραίνο και σας ανταμείβουμε.

  Όταν γίνεστε μέλος στο TrainoseRewards, κάθε εισιτήριο που αγοράζετε μετατρέπεται σε πόντους που μπορείτε να εξαργυρώσετε σε μια σειρά από παροχές, όπως ένα επόμενο εισιτήριο με μειωμένη τιμή, ή ακόμη και ένα ταξίδι δωρεάν.

  We at TRAINOSE appreciate your preference to travelling with a train and we reward you for it.

  When you become a member at TrainoseRewards, each ticket you buy is counted as points that you can later cash out in various forms, such as a new ticket at a reduced price, or even a free trip.

  Καλώς ήλθατε

  Σας έχει αποσταλλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενά σας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

  Welcome

  You have been sent an email asking you to verify your email address with us. Please check your inbox in order to complete the registration process.

  Ευχαριστούμε

  Το email σας έχει επικυρωθεί και μπορείτε να εισέλθετε με τα στοιχεία που έχετε εισάγει.

  Αποτυχής επικύρωση email

  Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση email που δηλώσατε.

  Reset password

  Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, βήμα 1ο

  Σας έχει αποσταλλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενα σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Password change, step 1

  You have been sent an email to the address you provided. Please check your inbox in order to complete the process.

  Αν αγοράζετε εισιτήρια για χρήση δική σας ή ατόμων οικείων σε εσάς (φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες κλπ), παρακαλώ επιλέξτε "Είμαι επιβάτης".

  Αν αγοράζετε εισιτήρια με σκοπό να τα μεταπωλήσετε σε τρίτα πρόσωπα, παρακαλώ επιλέξτε "Είμαι πράκτορας / επιτηδευματίας στην πώληση εισιτηρίων".
  If you are buying tickets for your own use or on behalf of friends / relatives / colleagues etc., please select "I am a passenger".

  If you are buying tickets for the purpose of reselling them to other individuals, please select "I am a ticket reseller".